Instalacje wodno-kanalizacyjne - Uzdatnianie wody

Best Water Technology

Grupa Best Water Technology została utworzona w 1990 roku i jest dzisiaj wiodącą europejską firmą w dziedzinie uzdatniania wody. BWT oferuje technologie uzdatniania wody oraz serwis stacji uzdatniania wody pitnej, wody dla farmacji, wody procesowej, grzewczej, kotłowej, chłodzącej i wody dla systemów klimatyzacyjnych jak również dla basenów i fontann. W celu osiągnięcia najwyższej jakości technologicznej we wszystkich obszarach uzdatniania wody, międzynarodowe centra innowacji BWT stale prowadzą prace związane z badaniami, rozwojem i optymalizacją procesów filtracji, ochrony przed osadami wapnia, zmiękczania, dozowania, dezynfekcji (UV, ozonowanie, dwutlenek chloru, zaawansowane utlenianie), technologii membranowych (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza) oraz specjalnych filtrów zapobiegających Legionelli.

Inwater

Firma INWATER działa na od 1995 roku w dziedzinie uzdatniania wody, jest dostawcą nowoczesnych technologii w oparciu o produkty firm: GE Infrastrukture Water & Process Technologies (Osmoncs), Pentair Water, HST, Etatron, Aqua, R-Can i innych. Firma INWATER zajmuje się uzdatnianiem wody dla celów:

 • Ogólno bytowych – wodociągi lokalne, gospodarstwa domowe, hotele
 • Spożywczych – biurowe, gastronomia
 • Grzewczych – kotłownie (wodne, parowe), zbiorniki c.w.u.
 • Technologicznych – przemysł spożywczy, chemiczny

Dobór każdego urządzenia jest indywidualny, wykonywany na podstawie badań fizyko-chemicznyci i zapotrzebowania wody.

Torstech

Firma TORSTECH jest przedsiębiorstwem handlowo - inżynieryjnym specjalizującym się we wdrażaniu nowych technologii i urządzeń.

Dzięki wieloletniej współpracy z producentami podzespołów (m.in. : Osmonics/Autotrol, Structural, Enpress, Rohm and Has, Purolite, EBARA) firma zrealizowała dziesiątki projektów w dziedzinie systemów uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu.

Firma jest także znanym dostawcą urządzeń kompaktowych dla gospodarstw domowych.

Prace technologiczne i projektowe:

 • dobieranie optymalnych technologii uzdatniania wody 
 • zwiększanie wydajności instalacji uzdatniania wody
 • poprawa jakości wody uzdatnianej
 • opracowywanie układów do recyrkulacji wód wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu 
 • oczyszczanie wód recyrkulowanych w myjniach samochodowych, kolejowych itp. 
 • opracowywanie technologii podczyszczania ścieków lub oczyszczania ścieków metodami biologicznymi. chemicznymi i fizykochemicznymi
 • dobieranie technologii podczyszczania ścieków uciążliwych dla środowiska (np. dla przemysłu poligraficznego, przemysłu chemicznego, galwanizerni itp.) 
 • poprawa jakości wody w zbiornikach wodnych; zarówno w basenach rekreacyjnych jak również stawach hodowlanych i innych


Copyright 2011 Liner Technika Grzewcza i Sanitarna
100% By True.pl